วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
ภาพกิจกรรม/PHOTO
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ขับเคลื่อนการนิเทศ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้าร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้สัมภาษณ์ ?การเตรียมการก่อนเปิดเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชู...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือครอบครั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษาก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดชุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย คัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสมัชชาสุขภาพจั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เป็นประธานในการประชุมเชิงประปฏิบัติการกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือครอบครั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมเชิงประปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการสร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมเชิงประปฏิบัติการการปฐมนิเทศนักจิตวิท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาครบรอบปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลางให้กับโรงเรียนชุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย...
ภาพทั้งหมด : 6
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โคร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมทางไกล (Teleconference) เตรียมความพร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกำหนดแผนปฏิบัติการโครงการบ้...
ภาพทั้งหมด : 5
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยใ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการจัดอบรมเชิงปฏิบัติกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการเตรียมการจัดการเรียน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับมอบมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบถุง ?ปันรักปันสุข? แก่นักเรียนที่ค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป หนองคาย เขต 1 ส่งมอบถุง ?ปันรัก ปันสุข? สู่นักเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมตา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม และ Coaching ผู้ที่ได...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม และ Coaching ผู้ที่ได...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเป็นเจ้าภาพโรงทา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมทางไกล (Video conference) ผู้บร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบปัจจัยการผ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังห...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ส่งมอบรถยนต์ส่วนกลางให้กับโรงเรียนบ้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 โร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเปิดเทอมปลอดภัยใช้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการวันแรกคึกคัก ภาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 กล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 กล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประขุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 วั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 สรุปรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการปฐมนิเทศเบื้องต้นข้าราชการคร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 โร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 โรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบกล่องยังชีพจากมูลนิธิกสิกรไทย เ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 โรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 โรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิค-19 โรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บัง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 วั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 วัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณย่าเพ็ง ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและเลือกส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการถอดบทเรียน?ยกระดับการทดสอบระ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ วั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนโดยใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการอบรมผ่านระบบทางไกล ?ก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประเมินความพร้อมของโร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือข้าราชก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมส่งกำลังใจให้กับ คุณ ธัชกร เพ็งคำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ให...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ให้กับน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.กราบสักการะขอพรหลวงพ่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ามอบเงินช่วยเหลือข้าราชก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ให...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับจังหวัดหนองคาย ดำเนินกิจกรรมตา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มอำนวยการ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับโรงพย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายงบปร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบหน้ากาก Face shield จากโรงเร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์องค์...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบหน้ากาก Face shield จากโรงเร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการจัดสรรตำแหน่งว่างพนักงานราชก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับโรงพย...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ?สรงน้ำพระและส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรงหลวงพ่อพระใส เ...
ภาพทั้งหมด : 24
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการร่วมประชุมผ่านระบบท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารหรือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการลงนามการจัดทำบันทึก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับสำนัก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมข้อราชการกลุ่มนิเท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? ภายใต้มาต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับโร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้าก...
ภาพทั้งหมด : 8
หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 30 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินมาตรการคุมเข้มบุคลากรในสังกัดพร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้บร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดภายใน สพป.นค....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับนโยบายจาก สพฐ.ผ่าน Conference วันอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาครบรอบปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. สพป.หนอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 18.03.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมข้อราชการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบข้อสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบโดยใช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบโดยใช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ากราบนมัสการแสดงมุฑิตาจิต พระคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การสอบข้อส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การสอบข้อส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การสอบข้อส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจศพ นายประพัฒน์ รา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการสอบข้อสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธ ที...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ นาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม และ Coaching ผู้ที่ได...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมข้อราชการกลุ่มนิเท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมข้อราชการกลุ่มอำนว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับอบจ.หนองคาย บวงสรวงอนุสาวรีย์ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีดและแสดงความเสียใจกับครอบ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ?การจัดซื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเปิดงาน ?ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะอาจารย์เดินทางนิเทศนักศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมการออกร้านจัดนิทรรศการงานมัจ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการย้า...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์และ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Co...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสระใครไชยานุเคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณยายหลี แซ่หลี่ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดสอบ การประเมินคุณภา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดสอบ การประเมินคุณภา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับกา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ?คนดีศรี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่ง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับผู้ดำรง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 26.02.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านดงต้อง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายในสังกัด เร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบการป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมแน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนัก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ วัน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ วันจั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ทำบุญใส่บาตรวัดป่าแก้งใหม่และกราบค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานการปฏิบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบรางวัลสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด งา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมงานสภากาแฟ (Morning talk) ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสำราญ วัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนากอ วันอังค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด ...
ภาพทั้งหมด : 7
สพป.หนองคาย เขต 1 ไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จัง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน สปช....
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่งการก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกิจกรรม Roza พาเฉลิมฉลองโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโพนทอง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดกิจกรรม Roza พาเฉลิมฉลองโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกองนาง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงประเมินความสามารถด้านการอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบกล้วยไม้เพื่อปรับปรุงสำนักงา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพี่เลี้ยง ข้าราชการคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบรถยนต์โรงเรียนบ้าน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการร่วมแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานตัวข้าราชการครูเพื่อบรรจุแต่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมกลุ่มนิเทศติดตามแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รวมใจใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ร่วมอนุรักษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโพนสว่างป่าตองว...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานบุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำโมง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ติว O-NET โรงเรียนร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมกลุ่มนิเทศติดตามแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี ในการติดตาม...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการคัด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับรายงานตัวผู้ผ่านการคั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีงานวันครู อำเภอศรีเช...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รวมพลังแต่งดำ คัดค้านไม่ย้าย ไม่โอนไป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 15.01.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตอแก อำเภอสร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU)ระหว่างโรง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรมวันเด็...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานทอดถวายผ้าป่าสามัคคีและเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบรถยนต์และมอบเงินร่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินร่วมสมทบผ้าป่าสามัคคีโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 3
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.เปิดกีฬาผู้บริหาร สพป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เลขาธิการ ก.ค.ศ.บรรยายพิเศษ งานประชุม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดป้ายการนับถอยหลังการ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ ?บูชาคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 08.01.63 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหินโงมวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมอนุกรรมการระดับศูน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการถอดบทเรียนข้อสอบอัตนัย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้ากราบคารวะและขอพรปีใหม่ พ.ศ.2563 ว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.256...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ศ.256...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบโอวาทและอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรในสัง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวหาดวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าเพื่อกา...
ภาพทั้งหมด : 7
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬา ?สพป.นค.1 เกมส์...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเห...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ากฐิน อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพัฒนาคำแก้ว ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวทราย อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำประธาน อก.ศจ.หนองคาย เยี่ยมชมโรง...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโนนแดง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู หลักส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมสรุปผลการติดตาม ตร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑา นักเรียน สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 18.12.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได...
ภาพทั้งหมด : 7
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมลงนาม MOU กับผู้อำนวยการสถานศึ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะติดตามจาก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดและมอบธงสัญลักษณ์ งานศ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดงานโครงการกล้าทำดี ยุติการรังแก ?...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระร...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ และเทศบาลเม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมการทดสอบและวัดความสามารถด้า...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติห...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งงบประม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเสื้อ ?งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 04.12.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าสักวิทยา อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนาง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม วัดป่าแก้งใหม่ ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากโสม อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพก...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธของ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day? วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกก่อง อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายพิเศษ ในพิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 27.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 พระครูสุทธิญาณโสภณ เดินทางมาดูสถานที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานฌาปนกิจศพคุณยายบุญ จันทรเสน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี ?วันสม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีด คุณยายบุญ จันทรเสนี วัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ?บัวช...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธที่ 20...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 20.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 10
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ?วันส...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสรุปผลติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโด...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?วันพระบิดาแห่งฝนหลวง? ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 6
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาปากจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสำนักงานสลากกินแ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 13.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบรถยนต์ราชการแก่โรงเรียนในสังกัด วั...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโรงเรียนน้ำสวยมิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 06.11.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ปรับปรุง ตกแต่ง ภูมิทัศน์ ใหม่...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมไข้ ดร.วีรพล สารบรรณ วันอังคารท...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม นายอัมพร พินะสา รอง...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสร้างพอก อำเภอเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬา ? กร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธที่ 30...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมการจั...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 30.10.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.กา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีฌาปณกิจศพนายกิณกร มะ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายกิณกร มะตนเด...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมผู้รับผิดชอบผู้ตัดสินกีฬานัก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 2...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน ประจำ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morn...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอสังคม จัง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ประชุมเกลี่ยอัตราลูกจ้าง สังกัด สพป.หนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 7
สพป.หนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจ คุณยายหนูสิน ป้อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?Big Cleaning Day? วันพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าฝึกปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบอุปกรณ์การศึกษา จาก บริษัท ว...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 09.10.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานฌาปนกิจ นายเคื่อม คำสอนท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับรายงานครูผู้ช่วย ?โครงการผลิตครูเพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัด...
ภาพทั้งหมด : 8
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. เยี่ยมคารว...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ ?การใช้เค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? วันพุธที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ก้าวใหม่กับการใช้เทคโนโลยี ในการลงเวล...
ภาพทั้งหมด : 6
สพป.หนองคาย เขต 1 กราบมุทิตาสักการะ ?พระครูสุทธิญาณโสภณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวียงคุก อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง อำ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำทอน อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนาและมอบประกาศเกียรต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนักเรียนป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหมื่น อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 18.09.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเดื่อ อำเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนักเรียนป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าท...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมการเตรียมการจัดนิทรรศการ ?มั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมื...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสพป.ขอนแก่น เ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 11.09.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 วิทยากรบรรยาย ?ยุทธศาสตร์การยกระดั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการรณรงค์เพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 04.09.62 ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธิเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.พป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบผ้าป่าเพื่อการศึกษา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมกิจกรรม ?งานศิลปหัตถกรรมนั...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม ?งานศิลปหัตถกรรมนักเรีย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้อย อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนศิลางา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 28.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตาม เฝ้าระวังระดับน้ำและตรวจเยี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ?ครูดีในดวงใ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามน้ำฝน-น้ำป่าไหลท่วมโรงเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 21.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ใ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 14.08.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพร้อมร่วมพิธีลงน...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การเตรียมค...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ อำ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุมคำ อำเภอศ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรัง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสังคม อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเทพประทับ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรัง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งา...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนวิถ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การเตรียมค...
ภาพทั้งหมด : 4
รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานต้อนรับคณะประเมินโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงเว้นดงเจริ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมความสามารถท...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนอง...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฝางวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฉันทนาวัณรถ อำเภ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.นค.1 เปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใส่ใจสั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรและพิธีลงนาม...
ภาพทั้งหมด : 12
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายผู้ตรวจราชกา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมให้คำแนะนำปรึกษาผู้อำนวยการสถาน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 24.07.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านผาตั้ง ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เจ้าอ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน หลวงพ...
ภาพทั้งหมด : 0
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พระคร...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมประชุมการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็น...
ภาพทั้งหมด : 8
อนุบาลหนองคาย รับมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You?...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจ...
ภาพทั้งหมด : 8
พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เยี่ยมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุก...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ?โร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนจันทราราม ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 10.07.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนดู่โพนหวาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามการเตรียมการรับการประเมิน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยงที่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีรำบรมราชาภิเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตาม ?การแก้ปัญหาการอ่านการเข...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตาม ?การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?ปั่นปันรัก เพื่อน้องกินอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาส...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย ซ้อมรำร่วมกิจกรรม "รำบรมราชาภ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่คำสงค์ มธิโตปะโณ ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม คณะที่ปรึกษาค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 26.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ออกติดตามการประเมิน คัดกรองการอ่านออก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย เ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงการรายงานผลการติดตาม ประเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 19.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามอาหารกลางวันโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอ่านออก เข...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผือวิทยาคม...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอล โครงการ อล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 12.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
มูลนิธิ C.C.F มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน สังกัด สพป.หน...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 12.06.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายเศรษฐ...
ภาพทั้งหมด : 2
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.นค.1 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 29.05.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดแถลงข่าว โครงการ ?ปั่นปันรัก เพื่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรม ?การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะศูนย์สุ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามจากคณะกรรมการต...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนอ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 22.05.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้แก่...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุค...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบอาคารเรียน ?อนาลโยเมตตา?หลวง...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรี...
ภาพทั้งหมด : 8
โรงเรียนบ้านโคกคอน ดำเนินกิจกรรมในวันเปิดเทอมใหม่ ปีการ...
ภาพทั้งหมด : 8
เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562 ผู้ปกครองและนักเรียน ตื...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม หลักสูตรพั...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ บุคลากรใ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสาวแล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าประช...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้ารับตำแหน่งที่ สพป.หนองค...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ." วันพุธที่ 24...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 17.04.62...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานปิดการ ?โครงการบรรพชาสามเณรภ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม ?สืบสาน สานต่อประเพณีสงกรา...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธี ?วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิ...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับนักเรียนโครงการ ?สามัคคีสัมพัน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ต้อนรับนักเรียนโครงการ ?สามัคคีสัม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงาน ?สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้อ...
ภาพทั้งหมด : 4
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติงานประเมิน ผอ.กศน....
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิท...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารโรงเรียน...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนโนนส...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสภากาแฟจังหวัดหนองคาย...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบระเบียนเรียนแสดงผลการเรียนนักเร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ได้นำอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ในคร...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยแล...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนรำลึกวีร...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลาก...
ภาพทั้งหมด : 12
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ ?สาม...
ภาพทั้งหมด : 8
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ การทดสอบ NT ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 06.03.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมการแข่งขันกีฬา ?15 สพท.สัมพันธ์? ...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจำป...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 ?ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.? 27.02.62...
ภาพทั้งหมด : 8
สพป.หนองคาย เขต 1 รับมอบแบบทดสอบข้อสอบ NT ประจำปี 2561...
ภาพทั้งหมด : 4
สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิ...
ภาพทั้งหมด : 8
เลขาธิการ กพฐ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรง...
ภาพทั้งหมด : 8