วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
""
 
 
30-06
2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย เรื่อง การเลือกกรรมการประเภทผู้เเทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดหนองคาย
15-06
2563
  ประชาสัมพันธ์ขอส่งเรื่องชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
10-06
2563
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
05-06
2563
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน จำนวน ๒ อัตรา โดยประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร ในวันที่ ๘-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
01-06
2563
  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
29-05
2563
  การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
26-05
2563
  ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เรื่องทักษะกลไกการเคลื่อนไหวทางการศึกษา
26-05
2563
  ประกาศ : เรื่องรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑
25-05
2563
  ชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.
25-05
2563
  สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
21-05
2563
  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21-05
2563
  การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
21-05
2563
  ชี้แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาล (เพิ่มเติม)
15-05
2563
  มาตรการในการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม (Fake News) กระทรวงศึกษาธิการ
15-05
2563
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "ชุดความรู้ สำหรับประาชน เรื่องควรรู้ COVID-19
15-05
2563
  ขอความช่วยเหลือนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต
14-05
2563
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ งานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ
08-05
2563
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับประชาชน
02-05
2563
  การเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
16-04
2563
  สปป.ลาว ระงับการเข้า-ออกประเทศทางด่านสากลอย่างเด็ดขาด
03-04
2563
  ประกาศผลการประกวดตรสัญลักษณ์ และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
02-04
2563
  แจ้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย
02-04
2563
  ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร.
02-04
2563
  เผยแพร่พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
06-03
2563
  เผยแพร่เอกสาร "สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด"
06-03
2563
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
06-03
2563
  เชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
11-12
2562
  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู
11-12
2562
  บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน
11-12
2562
  แนวทางการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
11-12
2562
  แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน
04-12
2562
  เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น
28-11
2562
  ขอรับทุนพัฒนาเทคโนโลยี
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลท่าบ่อ
08-11
2562
  ตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
04-09
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU ประจำปี 2562"
20-06
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
14-05
2562
  ขอเชิญร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย
14-05
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
07-05
2562
  ประชาสัมพันธ์การโครงการการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
18-04
2562
  ขอเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
18-04
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
21-03
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่าย "เล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้"
05-03
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
28-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
14-02
2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมาคมญาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย
12-02
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 5
12-02
2562
  เชิญร่วมงานเสวนา "ผ้าซิ่นตีนคำ" เมืองหนองคาย
05-02
2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04-02
2562
  เชิญเข้าอบรมสัมมนา
01-02
2562
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
17-01
2562
  ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ฯ เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์ "งานเกษตรสุรนารี 62"และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
04-01
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18
18-12
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย
18-12
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2562
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
11-12
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
30-11
2561
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friday Design Expro 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
30-11
2561
  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ
21-11
2561
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
20-11
2561
  โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2561
08-11
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ โครงการยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
01-11
2561
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
22-10
2561
  ประชาสัมพันธ์ "แว่นตาพอเพียง"
12-10
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการไหว้ครูและครอบครูด้านศิลปะการแสดง
10-10
2561
  ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพยานาค ประจำปี 2561
05-10
2561
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
06-09
2561
  สพป.หนองคาย เขต 1 เชิญร่วมทำบุญซื้อกระถางธูป ถวายพระอาจารย์พวง ธัมมทีโป วัดถ้ำฮ้าน อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ตามกำลังศรัทธา รวบรวมจตุปัจจัยส่งกลุ่มอำนวย วันที่ 14 กันยานยน 2561 สาธุครับ
05-09
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2561
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ปั่นอิ่มอุ่น อุดรสาม ใจเกินร้อย
29-08
2561
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระบบไพรมารีโหมต (Primary Vote)และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
19-07
2561
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดในงานเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2561
12-07
2561
  ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
04-07
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
12-06
2561
  ประกาศ : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
12-06
2561
  โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
12-06
2561
  โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน
25-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.
18-05
2561
  การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16-05
2561
  มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
09-05
2561
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
07-05
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (07/05/2561)
04-05
2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
25-04
2561
  ประชาสัมพีนธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
24-04
2561
  การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย"
24-04
2561
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops)โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
09-03
2561
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 25
08-03
2561
  การใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์
02-03
2561
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
16-02
2561
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบสื่อ Infographic
07-02
2561
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบปรพมาณ 2560 (พร้อม QR CODE)
23-01
2561
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
23-01
2561
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17
04-12
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
28-11
2560
  การจัดประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19
21-11
2560
  ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page ?มหาดไทย Knowledge Management? และ Page ?จังหวัดหนองคาย ? Nong khai?
17-11
2560
  การรับสมัครเข้าร่วมเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561/2562
17-11
2560
  ขอเชิญร่วมแข่งขัน " ASIA PEAK GOT CHALLENGE 2017"
17-11
2560
  ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
17-11
2560
  ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
07-11
2560
  โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์โครงการยุวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
07-11
2560
  การส่งเสริมให้ปี ๒๕๖๑ เป็น?ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน?หรือ?Amazing Thailand Tourism Year?
01-11
2560
  ขอประชาสัมพันธ์ ?เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๓?
01-11
2560
  การออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
25-10
2560
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
18-10
2560
  โครงการไหว้ครูและครอบครูทางด้านศิลปะการแสดง ปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18-10
2560
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21"
18-10
2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
11-10
2560
  กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ
11-10
2560
  ประกาศ : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นค 1
11-10
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2017
02-10
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
28-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
28-09
2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ประจำปี 2561
28-09
2560
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"ธรรมะสัญจร"เพื่อเสิรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา
19-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
19-09
2560
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท ประจำเดือนสิงหาคม 2560
18-09
2560
  ประกาศผลทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560
14-09
2560
  มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย
14-09
2560
  โครงการให้ความรู้สถานพยาบาลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสังกัด สพป.นค.1
14-09
2560
  "ปีการท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" เชิญร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในปี 2561
13-09
2560
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560
13-09
2560
  โครงการ "PMAC 2018 World Art Contest" มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
12-09
2560
  เชิญชมงาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017" ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.
01-09
2560
  ประชาสัมพันธ์การร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017
28-08
2560
  โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
23-08
2560
  โครงการละครเยาวชนไทย (Thai Youth Theater Festival) ของอาสาสมัครหน่วยสันติภาพฯ
21-08
2560
  สารประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท
21-08
2560
  วารสารประชาสัมพันธ์ "สาร สพป.สตูล"
11-08
2560
  โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
11-08
2560
  เชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
11-08
2560
  เชิญส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
07-08
2560
  เชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
07-08
2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
07-08
2560
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2560
02-08
2560
  โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
01-08
2560
  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
27-07
2560
  ประกาศผลการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
24-07
2560
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"
24-07
2560
  "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560"
17-07
2560
  โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีท่ี 3
17-07
2560
  โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
13-07
2560
  โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560
12-07
2560
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี 2560
12-07
2560
  ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560
11-07
2560
  โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560
11-07
2560
  โครงการลมหายใจไร้มลทิน
07-07
2560
  โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต
06-07
2560
  จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนให้สถานศึกษานำนักเรียนทัศนศึกษาในเขตโบราณสถานวัดพระธาตุบุ
04-07
2560
  โครงการ ประกวดวาดภาพระบายสี มาสเตอร์อาร์ต "ระบายให้ภาพและสีเป็นธรรมชาติ"
04-07
2560
  การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะแก่สถานศึกษา
04-07
2560
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลี้ยงเด็กสมวัยกับอนาคตไทย 4.0"
04-07
2560
  โครงการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
23-06
2560
  มหาวิทยาลับขอนแก่น ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
23-06
2560
  โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ประจำปรการศึกษา 2560
21-06
2560
  สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบมเพื่อเพิ่มพูนด้านช่างและเทคโนโลยี
21-06
2560
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญโรงเรียนร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ "United Through Space"
20-06
2560
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0"
20-06
2560
  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ แจ้งประชาสัมพันธ์บริจาคสื่อนวัตกรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1
13-06
2560
  สำนักงาน ป.ป.ช เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด สพป.นค.1 ร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
15-05
2560
  โครงการ โอโม Back to School
15-05
2560
  โรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ
09-05
2560
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"
09-05
2560
  ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
08-05
2560
  รับครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนาด ?คุรุราษฎร์อุทิศ"
02-05
2560
  ประกาศ++พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ปิดให้บริการ 13-16 มิ.ย.60
10-04
2560
  ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (มีหลายหลักสูตร มีรายละเอียด)
05-04
2560
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
23-03
2560
  ประกาศ : บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 (ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560)
23-03
2560
  รับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิSCG
23-03
2560
  ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100ปี"
23-03
2560
  การเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต"
08-03
2560
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
03-03
2560
  ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาต่อการศึกษาในศตวรรษที่21ของผูบริหารสถานศึกษา
02-03
2560
  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า
22-02
2560
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีหนองคาย” ประจําป 2560
22-02
2560
  โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผูตามรอยพระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ครั้งที่ 3
20-02
2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
19-01
2560
  เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ กศจ.หนองคาย
19-01
2560
  ประการศ : ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาตั้ง
09-01
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
04-01
2560
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
09-12
2559
  ประชาสัมพันธ์ : โครงการ Microsoft it youth challenge 2017 "KODU KUP 2017 THAILAND"
08-12
2559
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
03-12
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
01-12
2559
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 เรื่อง ตำแน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรณ์ทางการศึกษาอื่น
06-08
2559
  แบบรายงานข้อมูลบุคลากรผู้ติดต่อประสานงานการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
26-07
2559
  ปฎิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
26-07
2559
  การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
08-07
2559
  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว "ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม" อันดับที่ 3 ของประเทศ ในโครงการ toyota dream car art center 2016 โดย เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว นักเรียนชั้น ป.2
22-06
2559
  กรอบภารกิจ ประจำปี 2559 นายอัมพร พินะสา
01-06
2559
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด สพป. นค 1 3/2559
13-05
2559
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
12-05
2559
  เอกสารนายกพบเพื่อนครู 13/05/2559
29-04
2559
  โรงเรียนที่ยังไม่รายงานและยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ( ระบบจะปิด วันที่ 30 เมษายน 2559 ) ด่วนที่สุด !!!
25-04
2559
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครุผู้สอน เอกเคมี
21-04
2559
  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
21-04
2559
  ผลการทดสอบระดับชาติ o-net ปี 2558 ป. 6 คนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม (ร.ร เซ็นต์ปอล)
19-04
2559
  Logo ตราสัญลักษณ์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน หนองคาย ครั่งที่ 66
19-04
2559
  เพลง มาร์ชหนองคายบึงกาฬ
19-04
2559
  ประกาศผล !! การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66
02-04
2559
  การประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลงมาร์ช งานศิลปหัตกรรม ครั่งที่ 66
25-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
22-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2
22-06
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
18-06
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
18-06
2563
  ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
12-06
2563
  ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่
09-06
2563
  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาจีน)
09-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
09-06
2563
  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง
21-05
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21-05
2563
  ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21-05
2563
  ประกาศหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
08-04
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
04-02
2563
  ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
04-02
2563
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
21-01
2563
  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
10-01
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
03-01
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
03-01
2563
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563
16-12
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
09-12
2562
  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
11-10
2562
  ประกาศโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง นักการภารโรง
10-10
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
11-09
2562
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
06-09
2562
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในระดับชำนาญการพิเศษ
26-08
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
08-08
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
08-08
2562
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2562
27-06
2562
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
14-06
2562
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
30-05
2562
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
20-03
2562
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายในตำแหน่งว่าง)
20-03
2562
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย แจ้งคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ย้ายตัดโอน)
03-01
2562
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562
30-11
2561
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
22-11
2561
  ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน 2562 เพิ่มเติม
22-11
2561
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
09-11
2561
  ประกาศรับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
06-11
2561
  ปะกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น และ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
05-11
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
01-11
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
01-11
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
18-10
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
18-10
2561
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านอุ่มเย็นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
07-05
2561
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
20-02
2561
  ประกาศผลสอบ :พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างรายเดือน
19-01
2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
16-01
2561
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561
08-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล เพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (โครงการเพชรในตม)
01-08
2560
  ประกาศ : แจ้งตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
25-07
2560
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
06-07
2560
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
06-07
2560
  ประการรับสมัครธุรการโรงเรียน 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
10-01
2560
  ข้อมูลตำแหน่งว่าง ทุกโรงเรียน ทุกเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนย้าย ข้าราชการครู ปี 2560
05-10
2559
  ประกาศผมสอบครูผู้ช่วย กศจ.หนองคาย 1/2559
08-08
2559
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
08-08
2559
  ประกาศ : มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแลบุุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
28-07
2559
  ประกาศ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
28-07
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
04-07
2559
  ประกาศ : การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.หนองคาย ตำแหน่งครูผู้ช่วย
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
30-06
2559
  มาตรการป้องกันการทุจริต ในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.หนองคาย
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
30-06
2559
  ประกาศ : รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกสังคม
28-06
2559
  บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
17-06
2559
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครู)
17-06
2559
  กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
17-06
2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
26-06
2563
  สพป.หนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบ (e-bidding)
19-05
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-04
2563
  ประกวดราคา : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-04
2563
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ 1/2563 การจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน
14-04
2563
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลหนองคาย การขายทอดตลาดการตัดไม้ในที่ราชพัสดุ(ต้นพะยูง)โดยวิธีทอดตลาด
07-04
2563
  ร.ร.บ้านหนองบัวเงิน : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
02-04
2563
  บ้านโสกกล้า : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  บ้านศรีเชียงใหม่ : ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ปการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ฉ.
02-04
2563
  บ้านนาโพธิ์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 รร.บ้านนาโพธิ์
02-04
2563
  สพป.นค1 : ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง โดยวิธีทอดตลาด
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านโสกกล้า
27-03
2563
  ประกาศผู้ชนะ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 โรงเรียนบ้านเทพประทับ
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเทพประทับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
24-03
2563
  ประกวดราคา : บ้านเดื่อใต้ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29
24-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านว่าน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 6 ที่ 49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านโสกกล้าประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 104/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03
2563
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 10426 ขนาด 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17-03
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ฉ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-04
2562
  ประกาศ : ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
07-03
2562
  ประกวดราคา : ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-02
2562
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย 1 (โรงเรียนหาดคำบอน และ โรงเรียนบ้านเมืองหมี)
04-01
2562
  ประกวดราคา : ซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-12
2561
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding
24-12
2561
  ประกาศ : เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอีกนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา และรายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธี e-bidding
10-12
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-12
2561
  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28-11
2561
  ประกวดราคา : จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
21-08
2561
  ประกาศ : ราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า e-bidding
16-03
2561
  การประกวดราคา การซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE พร้อมติดตั้ง และเครื่องปรับอากาศแยกส่วน INVERTER พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเมืองบาง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
12-03
2561
  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา: ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
12-03
2561
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ตามโครงการ DLIT)
08-03
2561
  ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ฿กษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-02
2561
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-01
2561
  ยกเลิก : ประกาศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-01
2561
  ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านม่วง : ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ฯ
09-01
2561
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียน(ใต้ถุนโล่ง) แบบ สปช 104/26 อาคารเรียน 4 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-01
2561
  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-12
2560
  แจ้งประกาศโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-12
2560
  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔๒๙ (อาคารเรียน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) (e-bidding)
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านหนองแวง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒๙ (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง) (e-bidding)
28-12
2560
  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-10
2560
  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
07-08
2560
  ประกาศ : สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
19-07
2560
  ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องสมุด ICT สื่อกานเรียนการสอน
17-07
2560
  ประกาศโรงเรียนป่าสักวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่ออาเซียนประจำห้องสมุด
13-07
2560
  ประกาศ : การขายทอดตลาดอาคารเรียน (โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์)
28-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทโนโลยีทางไกล (DLIT)
20-03
2560
  ประกาศ : สพป.หนองคาย 1 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ CC๒และ CL๑๐ (ด้วยระบบ e-bidding)
15-03
2560
  สอบราคา : โรงเรียนป่าสักวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๗ รายการ
26-01
2560
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ชุดละ 65,500 บาท
26-01
2560
  ชุดพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ชุดละ 59,800 บาท
19-01
2560
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสู้ราคาได้ในการซื้อขายอาคารเรียน
10-01
2560
  ประกาศ : โรงเรียนอนุบาลสังคม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
22-12
2559
  ประกาศ - โรงเรียนบ้ากวดโคกสว่าง : สอบราคาจ้างสอบราคาบ้านพักครู
20-12
2559
  โรงเรียนบ้านว่าน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั่นล่างโล่ง) จำนวน ๑ หลัง
19-12
2559
  ประกาศ โรงเรียนอนุบาลสังคม : สอบราคาจ้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนห้วยไซงัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบองค์การ ก่อสร้างสนามฟุตบอล
02-12
2559
  ประกาศ :โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนเชือกหมวยวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช105/29
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนหินโงมวิทยา ประกวดราคาจ้าง บ้านพัก ห้องสมุด ส้วมนักเรียน สนามกีฬา
02-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามบาสเกตบอล FIBA สนามกีฬาเอนกประสงค์
01-12
2559
  ประกาศ : โรงเรียนป่าสักวิทยา ประกวดราคาจ้าง อาคารห้องสมุด ict 1 หลัง ส้วมนักเรียน สนามกีฬาเอนกประสงค์
28-11
2559
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา)
27-10
2559
  ประกาศ !! สอบราคาซื้อรถโดยสาร จนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2400 CC
03-08
2559
  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-08
2559
  ประกวดราคาซื้อรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.