วันที่ 07 กรกฎาคม 2563  
   
Untitled Document
  การขออนุญาตไปต่างประเทศ
  การอบรมวิทยฐานะ
  การขออนุมัติไปราชการ
  การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติฯ
  การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-2692

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.