นายประกอบ กุลเกลี้ยง
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
     

      นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายสวัสดิ์ มูลศรี
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายชะโลม ตรีศักดิ์
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายมติชน มูลสูตร
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายวริทธิ จันทรามี
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายตระกูล สุวรรณเทพ
      รองผอ.สพป.นค.1


     

      นายวีรพล สารบรรณ
      รองผอ.สพป.นค.1Online: 2 user(s)
     


  หน้าแรก  :  วิสัยทัศน์  :  พันธกิจ  :  เป้าประสงค์  :  กลยุทธ์
สพป.หนองคาย เขต 1


ผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.
โทรทัศน์ครู


ประวัติ ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง
02-01-2014
ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ชาติกำเนิด เกิดที่ ที่   จ.อุบลราชธานี เติบโต  ที่ จ.สกลนคร สมรสกับนางเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ มีบุตร-ธิดา 3 คน การศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ จ.สกลนคร ...

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล
17-12-2013
เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล

เสนอผลงานวิชาการ ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง
17-12-2013
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ปก บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ...

แนวทางการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
17-12-2013
1. แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานดเครื่องราชฯ 2. ตารางประกอบการขอเครื่องราชปี 2553 3. คำแนะนำในการกรอกแบบ ร.ร. 1 4. แบบ  รร. 1 5. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2555

ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน
26-05-2014
พฤษภาคม 2557 เมษายน 2557 มีนาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 11 พฤศจิกายน 2556 10 ตุลาคม 2556 09 กันยายน 2556 08 สิงหาคม 2556 07 กรกฎาคม 2556 06 มิถุนายน 2556 05 พฤษภาคม 2556 04 เมษายน 2556 03 มีนาคม 2556 02 ...

เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน
10-01-2014
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน คลิกที่นี่เข้าสู่เว็บไซต์


 
หน้าแรก  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1332,412691,465318
email  rueti.b@hotmail.com (webmaster)


kkv56   Copyright©2014 nkedu1.go.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม