สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

โทร 0-4241-2692